Obavijesti

Izvanredne mjere rada Inspekcijskog tijela tvrtke Bigdom inženjering d.o.o. (BI) tijekom pandemije koronavirusa (15.04.2020.)

Temeljem provedene procjene rizika, inspekcijsko tijelo BI je odredilo svoje postupanje prema klijentima tijekom trajanja pandemije koronavirusa te zaključilo da će:

– inspekcijske aktivnosti provoditi na uobičajen način,

– inspekcijske aktivnosti obavljati isključivo u prostorima BI,

vodeći pritom računa o higijenskoj zaštiti svojih zaposlenika i propisanim mjerama socijalnog distanciranja.

Izjava o povjerljivosti

Inspekcijsko tijelo tvrtke Bigdom inženjering d.o.o. se trudi zaštititi podatke svojih kupaca od neovlaštenog pristupa i uporabe. Inspekcijsko tijelo smatra povjerljivim sve podatke dobivene kroz suradnju s kupcem (kao što su kontakt podaci i gospodarska djelatnost kupca, predmeti obavljenih inspekcija, financijska vrijednost obavljenih inspekcija…) te ih neće učiniti javno dostupnim.

Iznimka ovom pravilu je dopuštenje kupca da se njegovi podaci koriste za potrebe treće strane, marketinga inspekcijskog tijela ili natječajnih zahtjeva trećih strana prema inspekcijskom tijelu. Pritom kupac mora biti obaviješten o podacima koji će se učiniti dostupnim te tko će ih i u koju svrhu koristiti.

Iznimku predstavlja i slučaj kada je inspekcijsko tijelo ili organizacija čiji je ono dio obavezna po zakonu objaviti povjerljive podatke, ali uz prethodnu obavijest kupcu, osim ako to nije zakonom zabranjeno.

Inspekcijsko tijelo ili organizacija čiji je ono dio može proslijediti povjerljive podatke dobivene od kupca u slučaju utvrđivanja potraživanja od strane nadležnih institucija ili organizacija. Inspekcijsko tijelo može koristiti tehničke podatke predmeta inspekcije u slučaju međuusporedbe inspekcijskih tijela.