Usluge

Servis i ispitivanje sigurnosnih ventila

Inspekcijsko tijelo tvrtke Bigdom inženjering d.o.o. obavlja inspekciju sigurnosnih ventila. Inspekcijsko tijelo Bigdom inženjering d.o.o. akreditirano je inspekcijsko tijelo od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6359.

Bigdom inženjering d.o.o. obavlja servis sigurnosnih ventila i svih ostalih vrsta ventila.

 

Priprema i ispitivanje posuda pod tlakom

Bigdom inženjering d.o.o. obavlja pripremu i izvodi tlačnu probu opreme pod tlakom.

Bigdom inženjering obavlja periodične preglede i kontrolna ispitivanja opreme pod tlakom i cjevovoda u suglasnosti s tijelima državne uprave za obavljanje poslova inspekcije opreme pod tlakom.

 

Servis i dogradnja cjevovoda s armaturom

Bigdom inženjering d.o.o. obavlja servis, dogradnju i preglede cjevovoda s pripadajućom armaturom.

Servis, ispitivanje i ovjera manometara

Inspekcijsko tijelo tvrtke Bigdom inženjering d.o.o. obavlja inspekciju mjerila tlaka.

Bigdom inženjering d.o.o. je ovlašteni servis br. 608 za pregledavanje, popravljanje i ispitivanje pred ovjeru mjerila tlaka.

Provodi se ovjeravanje manometara i tlakomjera za gume.

 

 

Servis i pregled vatrogasnih aparata

Bigdom inženjering d.o.o. obavlja periodični servis vatrogasnih aparata, unutarnji pregled i tlačnu probu spremnika vatrogasnih aparata svih tipova.

 
 

 

Obučavanje zaposlenika za početno gašenje požara

Bigdom inženjering d.o.o. izvodi obuku zaposlenika za početno gašenje požara uz izdavanje uvjerenja o osposobljenosti.